Bắt đầu sử dụng Casso
Hướng dẫn tạo tài khoản để bắt đầu sử dụng Casso

Tạo tài khoản Casso

  • Đăng ký tài khoản (bằng Google, Microsoft hoặc Email), chọn Email muốn đăng ký, điền Số điện thoại để hoàn tất.
Giao diện đăng ký bằng Microsoft
Giao diện đăng ký bằng Email

Tạo Doanh nghiệp

  • Tạo doanh nghiệp để bắt đầu sử dụng
  • Điền Tên doanh nghiệp (tên tuỳ ý)
  • Hoàn tất Tạo doanh nghiệp
Để Xoá doanh nghiệp, bạn cần xoá toàn bộ các ngân hàng đã liên kết, sau đó mới bắt đầu thao tác xoá (vào Doanh nghiệp => Thiết lập khác => Xoá doanh nghiệp)

Liên kết ngân hàng

Để có thể sử dụng các dịch vụ từ Casso, bạn phải liên kết ngân hàng để cho phép Casso xử lý các giao dịch từ phía ngân hàng.
Tại sao Casso yêu cầu mật khẩu ngân hàng?
Hình thức Xác Thực Cơ Bản (Basic Auth) sử dụng tài khoản & mật khẩu là cách duy nhất hiện nay để một Ứng Dụng Fintech như Casso tải về lịch sử giao dịch cho người dùng từ ngân hàng.
Bằng việc cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Casso, khách hàng đã ủy quyền cho Casso tải giao dịch ngân hàng về xử lý. Casso có hệ thống bảo mật nhiều lớp chuẩn ngân hàng, cam kết bảo mật và mã hóa các thông tin của khách hàng theo như Thỏa thuận sử dụng
  • Chọn ngân hàng muốn liên kết
  • Nhập thông tin ngân hàng để liên kết, sau đó chọn thời gian để bắt đầu đồng bộ
  • Bấm Chọn tài khoản để liên kết
  • Chọn gói dịch vụ phù hợp (tất cả đều được dùng thử 7 ngày), bấm Bắt đầu
Gói Chuyên nghiệp 99k/tháng/tài khoản hỗ trợ tự động xác nhận thanh toán qua webhook và plugin Woocommerce
Gói Cao cấp 59k/tháng/tài khoản hỗ trợ robot kế toán, các tích hợp thông báo số dư qua Slack, Telegram, Discord...
*Mức phí trên bao gồm 100 giao dịch trong tháng, giao dịch phát sinh thêm tính phí 1% (tối đa 2,200 VNĐ/giao dịch)
  • Hoàn tất liên kết
Last modified 8mo ago