Bắt đầu sử dụng

Hướng dẫn các bước cơ bản trong việc bắt đầu sử dụng Casso để đồng bộ giao dịch ngân hàng, cập nhật biến động số dư, quản lý tài chính và theo dõi sức khỏe của hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp.

Tạo tài khoản Casso

  • Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký thủ công hoặc đăng nhập bằng Google, Microsoft hoặc Email => điền Số điện thoại để hoàn tất.

Tạo Doanh nghiệp

  • Sau khi hoàn tất đăng nhập, tại giao diện chính của Casso => Tạo doanh nghiệp để bắt đầu sử dụng chức năng.

  • Điền các thông tin về Website doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp (hoặc tên tuỳ ý). Thực hiện lựa chọn các tính năng mà bạn quan tâm => chọn Tạo doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp được tạo thành công, tiếp tục thực hiện các thao tác liên kết Ngân hàng và các tích hợp.

Để Xoá doanh nghiệp, bạn cần xoá toàn bộ các ngân hàng đã liên kết, sau đó mới bắt đầu thao tác xoá (vào Doanh nghiệp => Thiết lập khác => Xoá doanh nghiệp)

Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn vào Casso

Để có thể sử dụng các dịch vụ từ Casso, bạn phải liên kết ngân hàng để cho phép Casso xử lý các giao dịch từ phía ngân hàng và gửi thông báo đến các kênh bạn chỉ định.

Tại sao Casso yêu cầu mật khẩu ngân hàng?

Hình thức Xác Thực Cơ Bản (Basic Auth) sử dụng tài khoản & mật khẩu là cách duy nhất hiện nay để Casso nói riêng và các ứng dụng fintech nói chung có quyền tải về lịch sử giao dịch cho người dùng từ ngân hàng.

Bằng việc cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Casso, khách hàng đã ủy quyền cho Casso tải giao dịch ngân hàng về xử lý. Casso có hệ thống bảo mật nhiều lớp theo chuẩn yêu cầu nghiêm ngặt của ngân hàng, cam kết bảo mật và mã hóa các thông tin của khách hàng, được đề cập trong Thỏa thuận sử dụng.

  • Tại menu Kết nối => Ngân hàng => Chọn ngân hàng muốn liên kết.

  • Nhấn vào "Nhập tài khoản" và điền các thông tin do bankHub yêu cầu để kết nối ngân hàng.

Xem thêm cách Kết nối tài khoản ngân hàng có API chính thức

Đối với các ngân hàng kết nối bằng phương thức RPA (Robotic Process Automation), người dùng cần cung cấp những thông tin sau đây để kết nối với Casso Hub.

  • Sau khi nhấn Liên kết, thực hiện nhấn nút gạt, và chọn thời gian đồng bộ giao dịch cũ. => Nhấn Thêm tài khoản.

  • Sau khi Liên kết hoàn tất, bạn sẽ được sử dụng Thử miễn phí trong vòng 14 ngày. Bạn có thể lựa chọn Nâng cấp gói dịch vụ để chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình, hoặc Liên hệ trực tiếp Casso để được tư vấn và hỗ trợ.

Last updated