Hướng dẫn gán nhãn giao dịch

Kế thừa sức mạnh của Bảng tính Excel, Casso Table mang đến trải nghiệm gán nhãn giao dịch dễ dàng thông qua những thao tác đơn giản và quen thuộc.

Bước 1: Truy cập vào my.casso.vn/login và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Ở menu Sổ thu chi => Chọn Sổ thu chi.

Giao diện Sổ thu chi hiện ra, đây là nơi tổng hợp toàn bộ giao dịch vào - ra của các tài khoản ngân hàng mà bạn đã kết nối vào hệ thống của Casso. Ta có 2 trường có thể thực hiện việc gán nhãn tùy ý để phân loại giao dịch là trường Danh mục và trường Đối tác.

Gán nhãn giao dịch thủ công

Bước 3: Tại 2 trường Danh mục và Đối tác, tương ứng với mỗi giao dịch, ta có thể thực hiện việc nhập liệu thủ công cho từng giao dịch đó bằng cách trỏ chuột vào ô mong muốn (của 2 trường nêu trên) => Nhập thông tin cần thiết (gán nhãn).

Gán nhãn giao dịch tự động

Trong trường hợp nhiều giao dịch có điểm chung, ta có thể sử dụng Chế độ quy tắc để gán nhãn cho các giao dịch một cách tự động.

Bước 4: Sổ thu chi => Quy tắc nhập sổ => Thêm quy tắc và bắt đầu thiết lập các quy tắc để gán nhãn cho giao dịch dựa trên nội dung chuyển khoản.

Bước 5: Nhập và lựa chọn các thông tin cần thiết để thiết lập quy tắc, bao gồm:

  • Tên quy tắc: Định danh quy tắc bạn mong muốn.

  • Áp dụng cho...: Lựa chọn tài khoản ngân hàng cần gán nhãn giao dịch và lựa chọn sẽ gán nhãn dòng tiền vào - ra hay là cả hai.

  • Điều kiện: Khi nội dung chuyển khoản thỏa bất kỳ/tất cả điều kiện được thiết lập hoặc Số tiền (giá trị giao dịch) đáp ứng bất kỳ/tất cả điều kiện so sánh với một mốc mặc định.

  • Thì thực hiện nhập liệu giao dịch tài chính: Nếu một giao dịch thỏa mãn các điều kiện bên trên, thì sẽ tự động tiến hành phân loại (doanh thu, chi phí, ghi nợ,...) và gán nhãn tự động cho nội dung của giao dịch ở 2 trường Danh mục và Đối tác theo nội dung ta thiết lập tại đây.

  • Áp dụng tất cả các giao dịch đã tải về mà chưa nhập danh mục: Nếu ta chọn vào đây, thì tất cả các giao dịch đã có sẵn trong Sổ thu chi sẽ được gán nhãn theo quy tắc vừa thiết lập; Nếu không chọn thì quy tắc này sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch xuất hiện tính từ thời điểm mà quy tắc được thiết lập thành công.

  • Lưu ý:

*Thứ tự ưu tiên sẽ theo thứ tự của quy tắc tức là quy tắc phía trên sẽ được ưu tiên hơn quy tắc phía dưới.

*Quy tắc mới không được gắn chồng lên quy tắc đã có mà phải xóa quy tắc cũ để áp dụng lại quy tắc mới.

Bước 6: Sau khi hoàn tất thiết lập quy tắc => Xem thử để kiểm tra quy tắc đã hoạt động hay chưa.

Bước 7: Nếu kết quả từ Xem thử thể hiện đúng như quy tắc => Lưu lại để hoàn tất thiết lập quy tắc nhập sổ.

Last updated