Hướng dẫn kiểm tra giao dịch

Chỉ cần một vài bước đơn giản là có thể kiểm tra tình trạng giao dịch Casso trả về thành công hay chưa.

Bước 1: Truy cập my.casso.vn/login và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Ở menu Kết nối => Chọn Hoạt động.

Giao diện sẽ hiện ra bảng thống kê các giao dịch được đồng bộ từ ngân hàng. Tiến hành xem Trạng thái giao dịch bằng cách bấm vào icon như trong hình ở cột Thao tác để xem thông tin sự kiện Casso trả về.

(Demo này kiểm tra trạng thái sự kiện, thông tin thiết lập và nội dung phản hồi thành công như bên dưới)

Nếu có giao dịch không được gửi qua Telegram/Slack/Discord/...hay webhook chưa nhận được thì bạn vào kiểm tra trạng thái giao dịch, nếu giao dịch bị tạm giữ thì có thể do hết gói giao dịch. Bạn nâng cấp gói giao dịch và bấm Thử lại để gửi lại webhook.

Last updated