Tích hợp Telegram

Sau khi tích hợp đồng bộ, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một group-chat Telegram mà người dùng đã định sẵn.

Bước 1 : Add @cassorobot vào group Telegram

  • Nhập vào ô tìm kiếm cụm từ "Casso Robot" để tìm bot @cassorobot
  • Bấm vào Casso Robot vừa tìm được để mở cửa sổ chat, sau đó bấm vào nút Start.
  • Quay lại giao diện chính của Telegram, bạn có thể tạo một group chat mới để nhận thông tin từ Casso, hoặc có thể sử dụng một group chat có sẵn.
  • Cuối cùng, tại group chat đã chọn, dùng tính năng Add Members để add Casso Robot vào group.
Thêm Casso Robot vào Group bằng tính năng Add Members
Casso Robot đã có giao diện mới có sẵn ID Group và hướng dẫn tích hợp

Bước 2 : Lấy thông tin Chat ID của Group Telegram

  • Sau khi thêm Casso Robot vào group-chat, ID Group sẽ được hiển thị.
  • Cách khác để lấy ID Group: nhập lệnh " /id "
  • ID Group Telegram sẽ bao gồm dấu trừ "-" kết hợp với phần chữ số nằm ở cuối đường dẫn của group . Ví dụ ID Group: -123456789

Bước 3 : Nhập thông tin Chat ID vào Casso

  • Truy cập vào Casso, tại giao diện Tích hợp => chọn Telegram.
  • Mục Ngân hàng nhận Telegram, chọn 01 ngân hàng bất kỳ hoặc Tất cả ngân hàng, và chọn các tuỳ chọn thông báo Tiền vào/Tiền ra hoặc Tất cả
  • Điền ID Group vừa lấy được từ Telegram vào khung Chat ID (nhớ thêm dấu trừ " - " ở trước dãy số) và bấm vào nút Gọi thử để kiểm tra group chat đã nhận thông báo hay chưa. Nếu gọi thử thành công => Lưu.
Lưu ý quan trọng: Trong Telegram, Chat ID của một group luôn có có dấu "-" ở phía trước. Vui lòng kiểm tra Chat ID Telegram khi nhập vào Casso phải kèm dấu - phía trước