Tích hợp Telegram
Hướng dẫn tích hợp Casso vào Telegram. Để mỗi khi có một giao dịch mới, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo có giao dịch qua một tin nhắn trực tiếp hoặc vào một group Telegram
Các bước tích hợp

Bước 1 : Add @cassorobot vào group Telegram

  • Nhập vào ô tìm kiếm "Casso Robot" , để tìm ra Bot @cassorobot
  • Bấm vào Casso Robot để mở cửa sổ chat, sau đó bấm vào nút start
  • Tạo một Group Telegram riêng để nhập thông tin từ Casso hoặc sử dụng một Group có sẵn.
  • Dùng tính năng Add Members để add Casso Robot vào group
Thêm Casso Robot vào Group bằng tính năng Add Members
Casso Robot đã có giao diện mới có sẵn ID Group và hướng dẫn tích hợp

Bước 2 : Lấy thông tin Chat ID của Group Telegram

  • Sau khi thêm Casso Robot vào nhóm, ID Group sẽ được hiển thị.
  • Cách khác để lấy ID Group: nhập lệnh " /id "
  • ID Group Telegram sẽ bao gồm dấu trừ "-" kết hợp với phần chữ số nằm ở cuối đường dẫn của group . Ví dụ ID Group : -123456789

Bước 3 : Nhập thông tin Chat ID vào Casso

Điền ID Group vào khung Chat ID (nhớ thêm dấu trừ " - " ở trước dãy số) và bấm vào nút Gọi thử để kiểm tra nhóm chat đã nhận thông báo hay chưa, sau khi gọi thử thành công thì bấm Lưu.
Lưu ý quan trọng: Trong Telegram, Chat ID của một group luôn có có dấu "-" ở phía trước. Vui lòng kiểm tra Chat ID Telegram khi nhập vào Casso phải kèm dấu - phía trước
Last modified 5mo ago