Tích hợp Gapo Work

Sau khi tích hợp đồng bộ, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một group-chat Gapo Work mà người dùng đã định sẵn.

Bước 1: Thêm người dùng có API Key full quyền vào nhóm chat của bạn

Casso sử dụng một tài khoản người dùng có tên là Casso Accounting (Trang cá nhân: https://www.gapowork.vn/824158045) để thêm Casso Bot vào các nhóm chat chỉ định.

  • Kết bạn với tài khoản Casso Accounting (Trang cá nhân: https://www.gapowork.vn/824158045) trên Gapo Work.

  • Bấm nút Thêm thành viên trên giao diện nhóm chat của Gapo Work, tìm kiếm tài khoản Casso Accounting trên và thêm vào nhóm chat mong muốn. Lưu ý chỉnh quyền Casso Accounting thành chủ nhóm để có thể gửi thông báo số dư.

Bước 2: Lấy thông tin ID nhóm chat trên Gapo Work

Trước tiên, người dùng cần bật tính năng DevTools trên trình duyệt. Để bật tính năng này, người dùng cần nhấn nút F12 trên bàn phím (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I trên hệ điều hành Windows hoặc Cmd+Opt+I trên hệ điều hành MacOS). Nếu trình duyệt hiển thị thông báo, người dùng nhấn vào nút Mở DevTools.

Sau khi chức năng DevTools được mở lên, người dùng chuyển sang tab Network (Mạng).

Người dùng chuyển tới trang danh sách tin nhắn trên Gapo Work (nếu người dùng đang ở trang danh sách tin nhắn, hay tải lại trang).

Trong danh sách request ở tab Network, chọn mục threads?include_folders=default&page_size=

Chuyển sang tab Preview (Nếu không thấy trang này, hãy nhấn nút >> và chọn Preview).

Nhấn nút > để hiển thị nhiều thông tin hơn. Danh sách các cuộc hội thoại sẽ hiện ra.

Nhấn nút > bên cạnh cuộc hội thoại mà người dùng muốn Bot gửi tin nhắn, thông tin về cuộc hội thoại sẽ hiện ra.

Lưu lại id của cuộc hội thoại để sử dụng cho bước sau.

Bước 3: Nhập thông tin ID của nhóm chat vào Casso

  • Truy cập vào Casso => Kết nối => Kho ứng dụng => tìm kiếm và chọn GapoWork => Tích hợp.

  • Lựa chọn tài khoản ngân hàng mong muốn, sau đó điền ID của nhóm chat đã lấy ở Bước 2 vào ô Chat ID của Nhập thông tin GapoWork.

  • Vấm vào nút Gọi thử để kiểm tra nhóm chat đã nhận thông báo hay chưa. Nếu gọi thử thành công => Lưu.

Trong lần chạy thử đầu tiên, tài khoản có tên Casso Accounting sẽ tự động thêm Bot có tên là Casso Bot vào nhóm chat. Sau đó Casso Bot sẽ gửi tin nhắn gọi thử. Từ những lần gọi thử sau, Casso Bot sẽ gửi tin nhắn luôn mà không cần thêm hành động nào nữa.

Sau khi gọi thử thành công, bạn có thể Xóa tài khoản có tên Casso Accounting đã đề cập ở Bước 1 ra khỏi nhóm chat để đảm bảo riêng tư. Từ đây, Casso Bot sẽ tự động gửi tin nhắn giúp bạn nắm được những thay đổi trên tài khoản ngân hàng.

Last updated