Lưu ý khi kết nối VietinBank

Casso là đối tác chính thức của ngân hàng VietinBank trong việc triển khai webhook biến động số dư. Trong quá trình liên kết VietinBank vào Casso, các bạn lưu ý về tính năng Biến động số dư dưới đây.

Huỷ dịch vụ Biến động số dư qua SMS khi liên kết VietinBank vào Casso

Dịch vụ Biến động số dư qua SMS sẽ bị huỷ khi bắt đầu liên kết VietinBank vào Casso thông qua bankHub.

Vui lòng tick vào ô "Tôi hiểu và đồng ý rằng để liên kết tài khoản VietinBank vào Casso thì sẽ hủy dịch vụ thông báo BDSD qua SMS" trước khi nhấp Liên kết.

Các bạn có thể theo dõi Biến động số dư của tài khoản ngân hàng VietinBank thông qua app VietinBank iPay trên điện thoại hoặc sử dụng tính năng nhận thông báo biến động số dư tại các kênh Telegram/Slack/Discord sau khi đã tích hợp với Casso.

Hướng dẫn tích hợp Telegram để theo dõi biến động số dư

Last updated