Lưu ý khi kết nối VietinBank

Casso là đối tác chính thức của ngân hàng VietinBank trong việc triển khai webhook biến động số dư. Trong quá trình liên kết VietinBank vào Casso, các bạn lưu ý về tính năng Biến động số dư dưới đây.

Huỷ dịch vụ Biến động số dư qua SMS khi liên kết VietinBank vào Casso

Dịch vụ Biến động số dư qua SMS sẽ bị huỷ khi bắt đầu liên kết VietinBank vào Casso. Các bạn cần tick vào ô xác nhận đã hiểu và đồng ý với thông tin này thì mới có thể liên kết và sử dụng dịch vụ của Casso.
Các bạn có thể theo dõi Biến động số dư của tài khoản ngân hàng ViettinBank thông qua app IPay trên điện thoại hoặc sử dụng tính năng nhận thông báo biến động số dư tại các kênh Telegram/Slack/Discord sau khi đã tích hợp với Casso.