Thiết lập cơ bản

Hướng dẫn các tính năng cơ bản để sử dụng Casso dễ dàng hơn.

1. Thêm mới Doanh nghiệp khác

  • Nhấn vào logo Doanh nghiệp ở góc dưới bên trái => chọn Chuyển doanh nghiệp.

  • Bấm Thêm mới để thêm doanh nghiệp mới.

2. Đổi Logo Doanh nghiệp

Tại menu Thiết lập => chọn Hồ sơ => Tại giao diện chính của Hồ sơ, bạn có thể thay đổi logo và các thông tin liên quan tùy ý.

3. Thêm Thành viên cho doanh nghiệp

Bạn có thể chia sẻ tài khoản Casso cho các thành viên khác để cùng theo dõi và quản lý các tài khoản ngân hàng.

  • Tại menu Thiết lập => chọn Thành viên => chọn Thêm thành viên.

  • Thực hiện nhập Email của thành viên muốn thêm => Tìm để tìm tài khoản thành viên đó trên Casso => Mời để kết thúc quá trình thêm thành viên.

Lưu ý: Các Thành viên mới phải có Email đã tạo tài khoản Casso mới được thêm vào thành công. Casso sẽ gửi thông báo đến Email để xác nhận thêm vào Doanh nghiệp chung.

Các thành viên được thêm không thể xoá các tài khoản ngân hàng chung cũng như Doanh nghiệp chung.

4. Nhúng sao kê doanh nghiệp

Tại menu Thiết lập => chọn Nhúng, sau đó bật Nhúng Iframe để lấy đường dẫn nhúng sao kê giao dịch vào nền tảng khác.

Casso hỗ trợ nhúng sao kê ngân hàng vào các website Quỹ từ thiện để giúp các Quỹ minh bạch tài chính. Xem thêm tại đây.

5. Cập nhật mật khẩu thẻ ngân hàng

Nếu bạn thay đổi mật khẩu ngân hàng thì tài khoản ngân hàng trên Casso sẽ bị mất kết nối, dừng đồng bộ giao dịch và các tích hợp tự động xác nhận. Bạn cần vào tài khoản Casso để cập nhật lại mật khẩu mới nhằm tiếp tục cấp quyền cho Casso đồng bộ và xử lý các giao dịch của bạn.

Tại menu Kết nối => Ngân hàng => chọn Thẻ ngân hàng cần thay đổi mật khẩu trên Danh sách tài khoản ngân hàng => bấm nút Cập nhật mật khẩu mới.

6. Xoá Tài khoản ngân hàng

Tại menu Kết nối => Ngân hàng => chọn Thẻ ngân hàng cần xóa trên Danh sách tài khoản ngân hàng, chọn Xoá tài khoản ngân hàng ở mục Thiết lập nâng cao.

Để thực hiện xóa tài khoản, thực hiện theo yêu cầu để xác nhận xóa.

Khi Xoá tài khoản ngân hàng, bạn sẽ bị mất thời gian dùng thử 14 ngày miễn phí trên tài khoản đó. Nếu muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng mua gói dịch vụ phù hợp để sử dụng.

Các tài khoản ngân hàng chỉ được 01 lần dùng thử 14 ngày miễn phí.

7. Xoá Doanh nghiệp

Để Xoá doanh nghiệp, bạn cần xoá toàn bộ các ngân hàng đã liên kết, sau đó mới bắt đầu thao tác xoá doanh nghiệp chính.

Tại menu Thiết lập => chọn Thiết lập khác => sau đó chọn Xoá doanh nghiệp.

Bạn phải nhập một chuỗi ký tự từ Casso để đồng ý việc Xoá doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ bị xoá và số tiền đang có trong tài khoản Doanh nghiệp trên Casso (nếu có) sẽ mất đi và không thể khôi phục lại.

Last updated