Các thiết lập cơ bản
Hướng dẫn các tính năng cơ bản để sử dụng Casso dễ dàng hơn

1. Thêm Doanh nghiệp khác

Vào logo Doanh nghiệp, chọn Chuyển doanh nghiệp
Bấm + để thêm doanh nghiệp mới

2. Đổi Logo Doanh nghiệp

Vào Thiết lập, chọn Hồ sơ và thay đổi logo hoặc các thông tin liên quan

3. Thêm Thành viên

Bạn có thể chia sẻ tài khoản Casso cho các thành viên khác để cùng theo dõi và quản lý các tài khoản ngân hàng cũng như các tích hợp khác.
Vào Thiết lập, chọn Thành viên, sau đó chọn Thêm thành viên và nhập Email của thành viên đó.
Lưu ý: Các Thành viên mới phải có Email đã tạo tài khoản Casso mới được thêm vào thành công. Casso sẽ gửi thông báo đến Email để xác nhận thêm vào Doanh nghiệp chung.
Các thành viên được thêm không thể xoá các tài khoản ngân hàng chung cũng như Doanh nghiệp chung

4. Nhúng sao kê doanh nghiệp

Vào Thiết lập, chọn Nhúng, sau đó bật Nhúng Iframe để lấy đường dẫn nhúng sao kê giao dịch vào nền tảng khác.
Casso hỗ trợ nhúng sao kê ngân hàng vào các website Quỹ từ thiện để giúp các Quỹ minh bạch tài chính. Xem thêm tại đây

5. Cập nhật mật khẩu thẻ ngân hàng

Nếu bạn thay đổi mật khẩu ngân hàng thì tài khoản ngân hàng trên Casso sẽ bị mất kết nối, dừng đồng bộ giao dịch và các tích hợp tự động xác nhận. Bạn cần vào tài khoản Casso để cập nhật lại mật khẩu mới nhằm tiếp tục cấp quyền cho Casso đồng bộ và xử lý các giao dịch của bạn.
Vào Dashboard, chọn Thẻ ngân hàng cần thay đổi mật khẩu, bấm nút Cập nhật mật khẩu mới.

6. Xoá Tài khoản ngân hàng

Vào Dashboard, chọn Thẻ ngân hàng cần xoá, chọn Xoá tài khoản ngân hàng
Khi Xoá tài khoản ngân hàng, bạn sẽ bị mất thời gian dùng thử 14 ngày miễn phí trên tài khoản đó. Nếu muốn sử dụng các gói dịch vụ, bạn cần nạp tiền vào tài khoản Casso để tiếp tục sử dụng.
Các tài khoản ngân hàng chỉ được 01 lần dùng thử 14 ngày miễn phí.

7. Xoá Doanh nghiệp

Để Xoá doanh nghiệp, bạn cần xoá toàn bộ các ngân hàng đã liên kết, sau đó mới bắt đầu thao tác xoá
Vào Thiết lập, chọn Thiết lập khác, sau đó Xoá doanh nghiệp
Bạn phải nhập một chuỗi ký tự từ Casso để đồng ý việc Xoá doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ bị xoá và số tiền đang có trong tài khoản Doanh nghiệp (nếu có) sẽ mất đi và không thể khôi phục lại.
Last modified 3d ago