Tích hợp Discord

Tích hợp với Casso, Discord trở thành nơi mà người dùng vừa có thể trao đổi, kết nối với nhau về game, lại vừa có thể theo dõi thông tin các hoạt động, giao dịch phát sinh hàng ngày.

Tạo một Webhook trên Discord

  • Mở app Discord, truy cập vào Cấu Hình Máy Chủ, sau đó chọn mục Webhook.

  • Bấm vào nút "Create Webhook" để tạo một webhook mới.

  • Chọn Kênh bạn muốn Casso gửi thông tin giao dịch vào, Sau đố bấm nút "Sao chép URL Webhook" để lấy URL Webhook.

Cấu hình trong Casso

  • Truy cập vào Casso => Kết nối => Tích hợp => Ứng dụng Discord.

  • Tại cửa sổ tích hợp Discord hiện ra, lựa chọn ngân hàng cần nhận thông báo và nhập Webhook URL lấy được ở bước 1 vào ô Webhook URL Discord và nhấn Gọi thử. Nếu gọi thử thành công - có tin nhắn giao dịch vào trong kênh Discord đã chỉ định - ta chọn Lưu lại để thiết lập được chính thức thực hiện.

Last updated