Tích hợp Lark Messenger

Sau khi tích hợp thành công, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một nhóm chat Lark Messenger mà người dùng đã định sẵn.

Tạo Webhook URL trên Lark Messenger

 • Đăng nhập tài khoản vào phần mềm Lark Messenger đã cài đặt trên máy tính

 • Tạo một nhóm chat mới hoặc chọn một nhóm đã có sẵn.

 • Nhấn vào nút ... ở góc phải phía trên nhóm chat, chọn Setting

 • Trên màn hình Setting, chúng ta chọn mục BOTs.

 • Nhấn nút Add Bot.

 • Trong danh sách Bot hiện ra, ta nhấn nút Add bên cạnh mục Custom Bot.

 • Thiết lập màu, tên, mô tả cho bot (khuyến khích đặt tên bot là Casso Robot và màu xanh lá cây). Sau đó nhấn nút Add.

 • Màn hình hiển thị bước Set up webhook, nhấn nút Copy để lưu lại Webhook URL, sau đó nhấn Finish. Nhấn nút Confirm khi hộp thoại sau đó hiện ra.

Thiết lập tích hợp Lark Messenger trên Casso

 • Truy cập Casso, vào menu Kết nối => Tích hợp => Thêm tích hợp => Chọn ứng dụng Lark Messenger.

 • Tại cửa sổ tích hợp, ta chọn ngân hàng muốn nhận thông báo

 • Tại bước Cấu hình cho ứng dụng Lark Messenger, chúng ta nhập Webhook URL đã được lưu lại ở bước trước đó vào trường Lark Messenger Webhook URL => Gọi thử để kiểm tra đã có thông báo chưa.

 • Nếu gọi thử thành công, ta Lưu thay đổi để bắt đầu sử dụng.

Last updated