Tích hợp Lark Base

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể tích hợp sử dụng Casso để theo dõi trực tiếp biến động số dư, thông tin giao dịch từ tài khoản ngân hàng ngay tại giao diện bảng tính của Lark Base.

Cấu hình tích hợp

Khách hàng dùng Lark cần cài đặt ứng dụng Casso Robot để có thể cấp quyền và sử dụng tích hợp Lark Base. Nếu khách hàng chưa cài đặt, hãy truy cập trang Casso Robot trên Lark App Directory.

  • Vào Kho ứng dụng => Tìm kiếm ứng dụng Lark Base => Chọn Lark Base

  • Nhấn nút Tích hợp trên cửa sổ giới thiệu ứng dụng Lark Base.

  • Tại giao diện Tích hợp, chọn các thông số về ngân hàng muốn đẩy sao kê lên Lark Base

  • Nhấn nút Đăng nhập bằng Lark Base nếu khách hàng chưa đăng nhập. Nếu đã đăng nhập trước đó, khách hàng chọn tài khoản Lark Base muốn liên kết với Casso. Ngoài ra, khách hàng có thể đăng nhập tài khoản khác với các tài khoản trước đó bằng cách nhấn vào dòng chữ Đăng nhập bằng tài khoản Lark Base khác.

  • Sau khi chọn tài khoản Lark Base, khách hàng nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước thiết lập kế tiếp.

  • Khách hàng chọn các thông số về mục Drive, Base File Table cụ thể để đẩy dữ liệu lên.

  • Nhấn nút Tiếp tục, khách hàng tiến hành thiết lập phần Cấu hình dữ liệu. Sau khi hoàn tất, nhấn nút Tiếp tục.

  • Nhấn nút Gọi thử để hệ thống kiểm tra kết nối giữa Casso và Lark Base của khách hàng. Nếu thành công, màn hình sẽ hiển thị nút Lưu. Khách hàng nhấn nút Lưu để hoàn tất thiết lập tích hợp.

  • Màn hình hiển thị bước Nhập dữ liệu giao dịch cũ vào tích hợp. Khách hàng chọn thời gian bắt đầu lấy giao dịch để Casso thêm dữ liệu vào Lark Base nếu khách hàng có nhu cầu.

  • Sau khi hoàn tất thiết lập, khách hàng có thể vào file Base để kiểm tra xem đã có giao dịch hay chưa.

Last updated