Tích hợp Google Chat

Sau khi tích hợp thành công, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng vào một channel Google Chat mà người dùng đã định sẵn.

Tạo Webhook URL trên Google Chat

  • Truy cập Google Chat trên trình duyệt.

  • Tại giao diện của Google Chat, ta tạo một space mới hoặc sử dụng một space đã có để thiết lập nhận thông báo.

  • Nhấp chuột phải vào space vừa tạo (hoặc space sẵn có), chọn Manage Webhooks => Đặt tên cho Webhook và nhấn Save => Sau đó sao chép Webhooks URL xuất hiện ở cửa sổ cuối cùng.

Thiết lập tích hợp Google Chat trên Casso

  • Truy cập vào Casso => Kết nối => Tích hợp => Thêm tích hợp Ứng dụng Google Chat hoặc Casso => Kết nối => Kho ứng dụng => Chọn ứng dụng Google Chat.

  • Điền và chọn các thông tin phù hợp vào cửa sổ tích hợp Google Chat, trong đó dán Webhook URL vừa sao chép ở bên trên vào ô Webhook URL Google Chat => Gọi thử.

  • Nếu Gọi thử thành công, thông báo tin nhắn giao dịch xuất hiện tại space Google Chat đã cài đặt => bấm Lưu.

Vậy là bạn đã thêm ứng dụng Google Chat thành công, bây giờ bạn chỉ cần chuyển khoản và xem kết quả.

Last updated