Tích hợp Houze Building

Casso hỗ trợ Houze trong công tác quản lý vận hành chung cư, căn hộ dịch vụ.

Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Houze (có tích hợp với Casso), khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Houze theo thông tin liên hệ được cung cấp tại địa chỉ https://houzebuilding.com/.

Last updated