Links

Tích hợp Microsoft Excel (Beta version)

Tích hợp Microsoft Excel nhằm tự động hóa đồng bộ thông tin giao dịch vào bảng tính của Microsoft Excel nhằm tạo sự thuận tiện cho các tác vụ lọc, thống kê, phân loại dữ liệu với tiện ích đến từ Casso.

Cấu hình tích hợp

  • Vào Kho ứng dụng => Chọn Bảng tính => Chọn Microsoft Excel
  • Tại giao diện Tích hợp Microsoft Excel, chọn các tài khoản ngân hàng muốn đẩy sao kê lên Microsoft Excel => chọn Tiếp tục.
Bạn có thể lựa chọn giao dịch vào/ra hay tất cả được đẩy sao kê lên tại mục Gửi giao dịch.
  • Tiếp theo, chọn Nhập thông tin Microsoft Excel Oath => chọn tài khoản Microsoft muốn tích hợp và cấp quyền truy cập cho Casso.
  • Nếu muốn chọn lại tài khoản Microsoft khác, chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft khác => chọn tài khoản Microsoft => chọn Tiếp tục.
Nếu có lỗi xảy ra ở bước Chọn tài khoản Microsoft, bạn cần truy cập vào OneDrive của tài khoản Microsoft bạn muốn chọn, sau đó thử lại bước này.
  • Chọn tiếp các mục giá trị Drive, bảng tính Microsoft Exceltrang tính cụ thể được chọn để đẩy dữ liệu lên => chọn Tiếp tục.
Trong trường hợp OneDrive trống hoặc không có tệp Excel nào thì phần lựa chọn bảng tính sẽ trống.
  • Cấu hình dữ liệu về thông tin số dư, mã giao dịch và chọn Vị trí bản ghi mới nơi các giao dịch mới được đẩy lên đầu hoặc cuối bảng tính => chọn Tiếp tục => chọn Gọi thử.
  • Sau khi gọi thử thành công, sẽ có dòng giao dịch thử nghiệm xuất hiện trong trang tính được chọn sau đó sẽ xóa ngay, chọn Lưu để hoàn tất cấu hình.
  • Nếu muốn lấy các giao dịch cũ đẩy vào Sheet chọn Thời gian nhập tại mục Nhập dữ liệu giao dịch cũ vào tích hợp. Nếu không, chọn Bỏ qua.
Trong trường hợp tệp Excel đã có dữ liệu. Dòng thứ nhất sẽ bị thay thế bằng tên cột. Còn những sao kê giao dịch sẽ được chèn thêm vào đầu hoặc cuối bảng tính tùy theo cách cấu hình.