Tích hợp Google Sheet Oauth

Phiên bản nâng cấp của tích hợp Google Sheet với một số cải tiến về số lượng cột thông tin, thao tác tích hợp đơn giản hơn nhằm tạo sự thuận tiện cho các tác vụ lọc, thống kê

Cấu hình tích hợp

  • Vào Kho ứng dụng => Chọn Google Sheet Oauth

  • Tại giao diện Tích hợp Google Sheet, chọn các thông số về ngân hàng muốn đẩy sao kê lên Google Sheet => ấn Tiếp tục.

Bạn có thể lựa chọn giao dịch vào/ra hay tất cả được đẩy sao kê lên tại mục Gửi giao dịch.

  • Tiếp theo, chọn Nhập thông tin Google Sheet Oath => chọn tài khoản Google muốn tích hợp và cấp quyền truy cập cho Casso.

  • Nếu muốn chọn lại tài khoản Google khác, chọn Đăng nhập bằng tài khoản Google khác => chọn tài khoản Google => ấn Tiếp tục

Lưu ý: Nếu Có lỗi xảy ra ở bước Chọn tài khoản Google, thì cần truy cập vào Drive của tài khoản Google bạn muốn chọn, sau đó thử lại bước này.

  • Chọn Tiếp tục, chọn tiếp các thông số về mục Drive, bảng tính Google Sheet trang tính cụ thể được chọn để đẩy dữ liệu lên => ấn Tiếp tục.

  • Cấu hình dữ liệu được đẩy lên: các tuỳ chọn về thông tin số dư, mã giao dịch và Chọn Vị trí ghi mới nơi các giao dịch mới được đẩy lên đầu hoặc cuối bảng tính => Bấm Tiếp tục => Bấm Gọi thử.

  • Sau khi gọi thử thành công, sẽ có dòng giao dịch thử nghiệm xuất hiện trong trang tính được chọn sau đó sẽ xóa ngay, bấm Lưu để hoàn tất cấu hình.

  • Nếu muốn lấy các giao dịch cũ đẩy vào Sheet chọn thời gian nhập tại mục Nhập dữ liệu giao dịch cũ vào tích hợp. Nếu không, ấn Bỏ qua.

Lưu ý: Google Sheet Oauth có nhiều cột thông tin hơn so với phiên bản Google Sheet cũ, các bạn nên ẩn các cột không dùng tới, không nên thao tác xoá các cột hiện có để tránh việc thông tin đẩy vào bị nhầm lẫn thứ tự dẫn đến sai sót.

Last updated