Tích hợp Email

Thiết lập việc nhận thông báo tổng hợp giao dịch theo chu kỳ được định sẵn (ngày/tuần/tháng) đến email bạn chỉ định.

Thiết lập tích hợp email trên CassoCasio

Đây là tích hợp miễn phí mặc định trên Casso, được tạo tự động khi đăng ký tài khoản Casso. Các bạn có thể làm theo cấu hình sau để thêm các tài khoản email khác để nhận thông báo:

  • Truy cập https://my.casso.vn/ trên trình duyệt và đăng nhập tài khoản.

  • Vào Kết nối => Kho ứng dụng => Tìm tích hợp Email => Tích hợp.

  • Tại cửa sổ hiện lên, ta chọn Tài khoản ngân hàng sẽ được thông báo thông tin giao dịch qua email ở 1 => nhập Email muốn nhận thông báo ở 2 => chỉ định chu kỳ ngày hoặc tuần hoặc tháng, kèm theo đó là giờ (thời gian) cụ thể để hệ thống gửi mail đến email chỉ định của bạn.

  • Nhấn Gọi thử để kiểm tra sau khi hoàn tất việc thiết lập thông tin.

  • Nếu Gọi thử thành công (có mail mẫu gửi về mail chỉ định) => Nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập tích hợp Email và bắt đầu có thể nhận thông báo giao dịch từ tài khoản ngân hàng kết nối.

Last updated