Tích hợp Zalo OA

Sau khi tích hợp đồng bộ, Casso sẽ gửi một tin nhắn thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng đến tài khoản Zalo của chủ sở hữu tích hợp và các tài khoản Zalo đã được mời tham gia.

Cấu hình tích hợp

Tài khoản Zalo của người dùng đã Quan tâm Zalo OA của Casso mới có thể tích hợp thành công và nhận được tin nhắn.

 • Vào Kho ứng dụng => Chọn Zalo OA.

 • Tại giao diện Tích hợp, chọn các thông số về ngân hàng muốn gửi tin nhắn thông báo qua Zalo.

 • Tiếp theo, chọn Thiết lập Zalo OA nhận dữ liệu => chọn tài khoản Zalo muốn tích hợp.

 • Nếu người dùng chưa đăng nhập và cấp quyền cho tài khoản Zalo nào => nhấn nút Đăng nhập bằng Zalo để đăng nhập và ủy quyền cho Casso lấy thông tin tài khoản (Zalo User ID, tên tài khoản).

 • Nếu người dùng đã đăng nhập và muốn đăng nhập bằng tài khoản Zalo khác => nhấn chọn dòng chữ Đăng nhập bằng tài khoản Zalo khác.

 • Chọn Tiếp tục => Cấu hình các dữ liệu gửi kèm tin nhắn thông báo.

 • Chọn Tiếp tục => Gọi thử đến Zalo OA.

 • Sau khi gọi thử thành công, sẽ có tin nhắn mẫu thông báo biến động số dư gửi tới tài khoản Zalo đã được cấp quyền. Nhấn Lưu để lưu lại tích hợp.

Mời người dùng khác nhận tin nhắn từ Zalo OA

 • Sau khi lưu tích hợp, bước Mời tài khoản khác nhận thông báo sẽ hiện ra cùng Mã giới thiệu. Những tài khoản muốn nhận tin nhắn Zalo thông qua thiết lập từ Tích hợp cần nhắn tin tới tài khoản Zalo OA của Casso với cú pháp.

/invite: Mã giới thiệu

Tài khoản Zalo của người dùng được mời đã Quan tâm tài khoản Zalo OA của Casso mới có thể nhận tin nhắn.

 • Người sở hữu tích hợp có thể quản lý những tài khoản tham gia nhận tin nhắn thông qua Danh sách tài khoản tham gia ở bước Chọn tài khoản thông báo. Để xóa một tài khoản ra khỏi danh sách, người dùng nhấn nút x bên cạnh mỗi tài khoản. Casso sẽ không gửi tin nhắn biến động số dư tới những tài khoản đã bị xóa.

 • Một số tin nhắn từ tài khoản Zalo OA của Casso

  • Cú pháp không hợp lệ.

  • Tài khoản Zalo đã được thêm trước đó hoặc người gửi là chủ tích hợp.

  • Mã giới thiệu không hợp lệ.

  • Thêm tài khoản Zalo vào tích hợp thành công.

  • Tin nhắn phản hồi cho chủ tích hợp khi có tài khoản Zalo được thêm vào thành công.

Last updated