Tích hợp Autotable

Tích hợp Casso vào Autotable và bắt đầu quá trình đồng bộ, quản lý tập trung giao dịch ngân hàng tại workplace của Autotable ngay hôm nay!
Trước khi bắt đầu
1. Truy cập Casso, đăng nhập tài khoản trên my.casso.vn.
2. Trong menu Kết nối => Kho ứng dụng => chọn ứng dụng Autotable.
3. Chọn tích hợp Autotable.
4. Chọn tài khoản ngân hàng bạn muốn tích hợp với Autotable.
5. Ở mục 2, dùng template mẫu Quản lý thu chi (Casso) => Giao diện template Quản lý thu chi (tích hợp với Casso) trên Autotable sẽ hiện lên => Chọn Dùng template này.
6. Chọn workspace trên Autotable bạn muốn thêm template vào. Trong trường hợp nếu như chưa có workspace nào, bạn vui lòng quay lại trang chính của Autotable để tạo workspace mới và quay lại bước 5 => sau đó chọn Tạo bảng tại đây.
7. Sau khi tạo bảng thành công, template Quản lý thu chi (tích hợp Casso) sẽ được áp dụng và giao diện chính của bảng tính Quản lý thu chi sẽ hiện ra.
8. Trên thanh menu của bảng tính, ta chọn nút Automation => vào tab Automation trong cửa sổ vừa hiện => sao chép đường dẫn Webhook.
9. Quay lại cửa sổ tích hợp Autotable trên Casso và thêm đường dẫn Webhook mới sao chép ở bước 8 vào trường Autotable Webhook URL => Bấm Gọi thử.
10. Nếu Gọi thử thành công, giao dịch mẫu xuất hiện trên bảng tính Quản lý thu chi của Autotable => chọn Lưu để hoàn tất quá trình tích hợp.
Vậy là bạn đã thêm ứng dụng Autotable thành công, bây giờ bạn chỉ cần chuyển khoản và xem kết quả.
GLHF!